NAD VEČERNÍ ČERNÍ

Příběh o malé tmě, která nalezne ztracenou sebedůvěru a štěstí, tak představí dětem tmu v trochu jiném světle. V takovém, ve kterém se nemusejí bát a mohou klidně a spokojeně usínat. Knížka svítí ve tmě.

2020
nakladatelství LUX

text Michal Štěpánek
grafická úprava Zuzana Lednická
foto studio Najbrt