Město

Ilustrace z právě vznikající autorské knihy, ve které se věnuji své oblíbené Praze z různých úhlů pohledu.