Ilustrace pro Salon Práva

Ilustrace pro Salon Práva vycházely pravidelně 1x za měsíc k literárním reportážím v rámci cyklu České bolesti.
2022 – 2023