Hybris #24

časopis kritiky DAMU – 2015 – náklad 300 kusů – ofset