Happy Tedat forever!

Happy Tedat forever! – zine z Tokia – náklad 70 kusů – tisk risografem – 2 barvy

Zine5
Zine2
Zine6
Zine3
Zine4
Zine8
Zine1
Zine7
13266094 1549794608655853 1281048478554703909 n